Strona główna
O autorze strony
Historia
Mapy
Środowisko geograficzno-przyrodnicze
Ochotnicza Straż Pożarna
Sfragistyka
Atrakcje turystyczne
Ciekawostki
Rozrywka
Komisja Historii i Tradycji
Ziemi Chrzelickiej
Bibliografia i źródła

Historia pożarnictwa w Smolarni i Dziedzicach

Początki straży w gminie Dziedzice

Pierwsze informacje dotyczące funkcjonowania straży pożarnej w naszej okolicy sięgają początku XX w., kiedy to Smolarnia była jeszcze kolonią Dziedzic. W marcu 1906 r. ówczesna gmina Dziedzice zakupiła ręczną sikawkę firmy „Kieslich“ z Paczkowa. Sprzęt zakupiono za kwotę 1365 Marek i przez rok znajdował się w stodole przy szkole podstawowej w Dziedzicach. W czerwcu 1907 r. wybudowano osobny garaż, w którym umieszczono sikawkę.

W 1930 r. w szynku u Alberta Szymy zainstalowane zostało urządzenie telefoniczne. Jednocześnie szynk był punktem, w którym informowano o zaistniałych w miejscowości pożarach (Feuermeldestelle), o czym informuje nas widoczna na poniższej fotografii tabliczka z napisem „Feuermeldestelle” znajdująca się przy drzwiach wejściowych do budynku.


Umieszczona przy drzwiach wejściowych do szynku
tabliczka z napisem „Feuermeldestelle"

Z 1933 r. pochodzą wzmianki dotyczące funkcjonowania w Dziedzicach Stowarzyszenia Pożarniczego (Feuerwehrverein). Informacje te są bardzo szczątkowe i dotyczą jedynie udziału członków stowarzyszenia w obchodach z okazji urodzin kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera, które odbyły się 19 kwietnia i udziału w uroczystości z okazji święta państwowego (National Feiertag) – 1 maja.

Ciekawe wzmianki dotyczące straży w Dziedzicach można znaleźć w gazetach o tematyce pożarniczej pt.„Schlesische Feuerwehr-Zeitung” z lat 30. XX w. Znajdują się tam m.in. informacje o wyjazdach miejscowych strażaków do pożarów. I tak straż w Dziedzicach w latach 1935-1938 uczestniczyła w następujących zdarzeniach: 22.04.1935 – pożar stodoły w Dziedzicach, 01.05.1935 – pożar stodoły w Zielinie 06.05.1935 – pożar dwóch stodół i 3 szopów w Kujawach, 01.03.1937 – średni pożar w Dziedzicach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Smolarni

OSP w Smolarni założono 12.02.1962 r. Inicjatorem powstania jednostki był Józef Kontny. Oprócz niego założycielami jednostki byli druhowie: Stanisław Piecha, Paweł Apostel, Jan Janik i Rudolf Bieniek. Przedstawicielem z Komendy Rejonowej był starszy ogniomistrz Walter Simonides, który pełnił w tym czasie obowiązki Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej w Krapkowicach. Pierwszym prezesem OSP w Smolarni został Stanisław Piecha. Oprócz wspomnianych już założycieli jednostki do końca 1962 r. w skład członków OSP weszli również: Alojzy Apostel, Herbert Białek, Albert Daniel, Konrad Daniel, Ryszard Daniel, Karol Kasperek, Alfred Kontny, Gerard Lindner, Józef Lisoń, Józef Lubczyk i Brunon Otremba.


Jedna z pierwszych młodzieżowych drużyn gaśniczych

Pierwszą siedzibą OSP było pomieszczenie wydzielone w budynku gospodarczym szkoły podstawowej. Posiadanym wówczas sprzętem była motopompa i podstawowe węże gaśnicze, które w późniejszym czasie zostały przeniesione do stodoły nieużytkowej. W 1967 r. OSP otrzymała pierwszy wóz strażacki „Dogda”, który 2 lata później został wycofany z użycia z powodu wyeksploatowania. W 1969 r. jednostka otrzymała wóz strażacki marki „Robur”. W 1971 r. rozpoczęto budowę remizy z jednym boksem garażowym, świetlicą i pomieszczeniem gospodarczym. Jej budowa zakończyła się w 1973 r. W tym samym roku wybrano nowego prezesa jednostki, został nim Brunon Otremba (15.03.1931-17.01.2012). We wrześniu 1973 r. jednostka została wyposażona w nowy wóz strażacki marki „Żuk” z przyczepą na węże


Pamiątkowe zdjęcie wykonane przed budynkiem remizy, 1973 r.

W latach 60-tych o pożarze lub też innym zdarzeniu strażaków alarmowano syreną ręczną. W późniejszym okresie uruchomiono syrenę elektryczną, która znajdowała się na dachu budynku mieszkalnego Pawła Apostla. W roku 1989 syrenę przeniesiono za pomocą specjalnego dźwigu hydraulicznego na dach remizy strażackiej, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. W 1992 r. przebudowano zaplecze remizy na osobny magazyn paliw, jak również osadzono w oknach pomieszczeń gospodarczych kraty antywłamaniowe.


Drużyna startująca w gminnych zawodach pożarniczych w Strzeleczkach, lata 80. XX w.

1.07.1992 r. w miejsce Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Krapkowicach powołano Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą. Od tego czasu aż do końca 1998 r. nasza jednostka podobnie jak inne jednostki gminy Strzeleczki weszły w skład Komendy Rejonowej w Prudniku. W styczniu 1999 r. została powołana Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach i wtedy to nasza jednostka ponownie znalazła się w zasięgu rejonu Krapkowickiego.

W maju 1995 r. na miejscowym boisku odbyły się wojewódzkie manewry przeciwpożarowe z udziałem eskadry lotniczej. Około godziny 8:00 na boisko otaczające remizę zajechały wozy zawodowych i ochotniczych straży pożarnych z całego województwa. Po wykładach teoretycznych zademonstrowano pokaz gaszenia symulowanego pożaru przez dromadery z eskadry przeciwpożarowej. Następnie wszystkie wozy strażackie wyruszyły do pobliskiego lasu na ćwiczenia praktyczne.


Pokaz gaszenia symulowanego pożaru na boisku w Smolarni


Dzieci z przedszkola ze Smolarni na tle pojazdów strażackich uczestniczących w manewrach

W 1996 r. nowym prezesem jednostki został Andrzej Magiera. W 2000 r. członkowie OSP przystąpili do renowacji boiska otaczającego remizę: usunięto starą murawę, wyrównano teren boiska i wysiano nową trawę. W kwietniu 2001 r. wspólnymi siłami członków OSP odnowiono parkiet w świetlicy, ustawiono nowe ogrodzenie wokół strażnicy, odnowiono elewację budynku oraz zbudowano postument z figurą świętego Floriana.

W 2002 r. jednostka OSP obchodziła 40 lat swojej działalności. Z tej okazji 19 maja na miejscowym boisku odbyły się gminne zawody sportowo–pożarnicze. Wszystko rozpoczęło się rano w kościele parafialnym w Racławiczkach gdzie odprawiono mszę w intencji strażaków i poświęcono nowy sztandar jednostki. Po mszy wszystkie jednostki przemaszerowały w korowodzie przez miejscowość na pobliskie boisko, na którym rozpoczęło się oficjalne wręczenie sztandaru, wpisy do kroniki oraz otwarcie zawodów strażackich.


Sztandar nadany jednostce w czterdziestą rocznicę jej powstania

W czerwcu 2003 r. członkowie OSP przystąpili do renowacji wjazdu do garażu. Stary, betonowy wjazd został usunięty, a na jego miejscu ułożono kostkę brukową. Po dwóch latach wybudowana została altana, która służy, jako miejsce spotkań młodzieży, strażaków oraz pozostałych mieszkańców sołectwa.

W maju 2008 r. jednostka otrzymała wóz strażacki marki Star 660M, (GBM 2,5/8), który wcześniej użytkowany był przez jednostkę OSP z Racławiczek, Strzeleczek oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z Krapkowic. Pod koniec 2008 r. przystąpiono do gruntownego remontu remizy. W świetlicy wstawiono nowe okna i drzwi, wybudowane zostało zaplecze sanitarne oraz kuchenne a także zainstalowano ogrzewanie elektryczne.

Rok 2009 to dalszy ciąg remontów. Zainstalowany został monitoring oraz alarm, poszerzona została brama wjazdowa do garażu, zamontowano automatycznie otwierane drzwi, budynek remizy ocieplono, otynkowano i pomalowano. Ostatecznie remont remizy zakończył się pod koniec 2009 r. Na przełomie listopada i grudnia 2009 r. jednostka otrzymała ciężki samochód pożarniczy Jelcz 004, który został przekazany do naszej jednostki z OSP Odrowąż. W maju 2010 r. ze środków „Funduszu Sołeckiego” do świetlicy w remizie zakupiono sprzęt audio-video, a pod konie roku wyposażono kuchnię w sprzęt AGD.


Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolarni