Boeger, a może Rduch – kto jest kim?

1 cze 2018 | wpis w: Aktualności, Historia w praktyce

Kilka tygodni temu zwróciła się do mnie osoba, znana mi już wcześniej z poszukiwań genealogicznych, z zapytaniem o informacje na temat ks. Heinricha Rducha, który w latach 1927-1931 był proboszczem parafii Racławiczki. Okazało się, iż Urząd Miasta Zabrze publikuje książkę na temat dzielnic tego miasta i w jednej z tamtejszych dzielnic – mianowicie Makoszowy – ks. Rduch był również proboszczem i poszukiwane są fotografie z jego podobizną.

Szybko podzieliłem się posiadaną w tym temacie wiedzą, wysyłając link do strony internetowej parafii Racławiczki, gdzie znajduje się fotografia tego proboszcza – taka sama jaka wisi w parafialnej kancelarii, oraz fotografię tego samego jak sądziłem księdza, pochodzącą ze zbiorów prywatnych mieszkańca Racławiczek. Nadmieniłem jednak, iż zdjęcie pochodzące z prywatnych zbiorów, jest na odwrocie podpisane nazwiskiem „Boeger” – tj. poprzednika ks. Rducha. Po dalszej wymianie korespondencji i podziękowaniach, temat został zamknięty. Okazało się jednak, że nie na długo!

Jakież było moje zaskoczenie gdy następnego dnia otrzymałem informację o prawdopodobnym błędzie w opisie portretów, jakie znajdują się w Racławiczkach. Okazało się, iż w kronice Makoszów odnaleziono fotografię poszukiwanego wcześniej proboszcza. Co się się okazało? Tamtejszy ks. Rduch, wygląda dokładnie tak samo, jak racławicki ks. Boeger!

Zdjęcie ks. Rducha odnalezione w kronice Makoszów (udostępnione dzięki uprzejmości Karola Kleczki)

Szukanie odpowiedzi

W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższą zagadkę i potwierdzenie nowo pozyskanych informacji, przeszukałem zbiory zdjęć, na których widnieje jeden z wymienianych wyżej proboszczów. Okazało się, że jedno z takich zdjęć przedstawia Marianki z Racławiczek, wśród których był również ks. Rduch. Jego identyfikacji w 2016 r. dokonała 95-letnia ówcześnie, była mieszkanka Racławiczek, która tego proboszcza pamięta jeszcze z dzieciństwa.

Efekty?

W ostatecznym efekcie udało się rozwikłać zagadkę i sprostować pewne błędy: potwierdzono prawdziwość podpisu fotografii, którą pozyskano kiedyś od mieszkańca Racławiczek, a co najważniejsze – skorygowano błędne opisy fotografii, które od wielu dziesięcioleci znajdują się na plebanii.