Najdawniejsze wzmianki

 • 10.09.1595 – jedna z pierwszych wzmianek o uprawnieniach majątku Głogóweckiego do pozyskiwania drewna na opał i materiał budowlany z chrzelickiego i dziedzickiego lasu, na terenie którego w XVII w. powstała smolarnia (jako miejsce pozyskiwania smoły).
 • 12.11.1663 – z tego dnia pochodzi dokument zbudowania smolarni w lesie przyległym do Dziedzic.
 • 21.08.1680 – druga znana wzmianka o uprawnieniach majątku Głogóweckiego do pozyskiwania drewna na opał i materiał budowlany z chrzelickiego i dziedzickiego lasu.
 • 1696 – dobra chrzelickie, w których skład wchodzi również obszar obecnej Smolarni, stają się własnością hrabiego Karola Maksymiliana von Dietrichsteina.

XVIII wiek

 • 06.07.1750 – kolejna, trzecia wzmianka o uprawnieniach majątku Głogóweckiego do pozyskiwania drewna na opał i materiał budowlany z chrzelickiego i dziedzickiego lasu.
 • 23.11.1783 – król pruski Fryderyk II Hohenzollern kupuje dobra chrzelickie, w których skład wchodzi również Smolarnia.
 • 1794 – z tego roku pochodzi smolarski dzwonek zmarłych, który wisi obecnie w dzwonnicy.
 • 1796 – wydzielenie z lasu chrzelickiego obszaru 2701 mórg powierzchni, który przydzielono do majątku Głogóweckiego. Pierwsza wzmianka o Głogóweckim Lesie Serwitutowym (Glogauer Servitutwald).
 • Koniec XVIII w. – budowa kilkunastokilometrowego odcinka prostej drogi łączącej Chrzelice z Ligotą Prószkowską, przez bagienne tereny chrzelickiego lasu i pozostałości Czarnego Stawu.
 • 1798 – do lasu Serwitutowego sprowadzono drzewostan sosny wejmutki.
 • 1799 – pierwsza informacja o konkretnym nazwisku (Siebner) i rodzinie zamieszkałej w Serwitucie.

XIX wiek

 • 1843 – Smolarnia i Serwitut, jako część Dziedzic własnością hrabiego Oppersdorfa z Głogówka.

XX wiek

 • 1906 – gmina wiejska Dziedzice zakupiła dla tamtejszej straży pożarnej sikawkę konną firmy „Kieslich”.
 • 1919 – budowa murowanej dzwonnicy w Smolarni.
 • 13.05.1923 – uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika ofiar I wojny światowej, zarówno w Smolarni jak i w Dziedzicach.
 • 1925 – rozpoczęcie budowy szkoły w Smolarni.
 • 13.04.1926 – otwarcie szkoły w Smolarni.
 • 1.12.1930 – w Smolarni w szynku Alberta Siemensa uruchomiono łącze telefoniczne.
 • 1931 – na polu Anny Lazar w Serwitucie odkryto skarb denarów rzymskich, a pół roku później grób ciałopalny z II-III w. n.e.
 • 1935 – budowa murowanej wieży transformatorowej.
 • 19.03.1945 – do miejscowości wkroczyły wojska Armii Czerwonej.
 • Marzec 1945 – spaleniu uległa, funkcjonująca od 1926 r. szkoła.
 • Styczeń 1949 – swoją działalność rozpoczyna nowo wybudowana szkoła podstawowa. Jej pierwszym kierownikiem zostaje Stanisław Zamarlik.
 • 1950 – województwo śląskie (śląsko-dąbrowskie) zostaje podzielone na opolskie i katowickie. Od tego czasu sołectwo znajduje się w województwie opolskim.
 • Lata 50. – w Smolarni powstaje i funkcjonuje przez okres około 2-3 lat Ludowy Zespół Sportowy.
 • 1957 – budowa tzw. dzwonka zmarłych na Serwitucie, ufundowanego przez rodzinę Daniel.
 • Początek lat 60. XX w. – swoją działalność rozpoczyna zespół ludowy „Marzanna i Goik”.
 • Luty 1962 – w Smolarni powstaje Ochotnicza Straż Pożarna.
 • 1971-1973 – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.
 • Lata 70. – w budynku szkoły podstawowej powstaje przedszkole.
 • 1982 – likwidacja szkoły w Smolarni.
 • 1990 – częściowy remont miejscowej dzwonnicy.
 • Czerwiec 1991 – święcenia kapłańskie i prymicje, pochodzącego ze Smolarni Ryszarda Michalika.
 • Początek lat 90. – rozbudowa pomnika ofiar I wojny światowej o tablice z nazwiskami mieszkańców poległych na II wojnie światowej.
 • 1992 – przebudowa remizy miejscowej OSP.
 • 1993/1994 – rozbudowa sieci trakcji elektrycznej.
 • Maj 1995 – na boisku w Smolarni odbyły się wojewódzkie manewry przeciwpożarowe.
 • 1993 – Rozbudowa trakcji elektrycznej (nowe betonowe słupy, nowe łącza, itp.).
 • 1996 – wyścig kolarki Tour de Pologne przejeżdża, przyległą do miejscowości, drogą wojewódzką nr 414.
 • 1997/1998 – budowa wodociągu.
 • 2000 – likwidacja przedszkola w Smolarni.

XXI wiek

 • Czerwiec 2001 – na boisku w Smolarni odbył się Festyn Ludowy.
 • 19.05.2002 – 40. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostce nadany zostaje sztandar.
 • 20.06.2004 – festyn „Fajer na 102 – święto rzemiosła”.
 • Lipiec 2007 – przyłączenie Smolarni do łącza internetowego. Ruszyła strona internetowa Ochotniczej Straży Pożarnej i miejscowości Smolarnia.
 • Sierpień 2007 – odnowienie chodnika na ul. Opolskiej przy dzwonnicy.
 • 30.09.2007 – na miejscowym boisku odbyły się gminne dożynki.
 • 2008 – dla Smolarni i Serwitutu (podobnie jak w całej gminie Strzeleczki) wprowadzono dwujęzyczne nazwy miejscowości.
 • 2008 – remont drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia-Dzików.
 • 2008-2009 – gruntowny remont remizy OSP.
 • 2.03.2010 – po kilku latach odnaleziona została kronika dawnej gminy wiejskiej Dziedzice (Gemeinde Sedschütz).
 • Czerwiec 2010 – odnowienie konstrukcji i ponowne postawienie dzwonka zmarłych w Serwitucie.
 • 2010 – remont drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia-Krobusz.
 • 2010 – nowym radnym miejscowości Smolarnia, Serwitut i Dziedzice zostaje Damian Witor z Dziedzic.
 • 2010-2012 – remont boiska w Racławiczkach, drużyna LZS-u swoje mecze rozgrywa na boisku w Smolarni.
 • Wiosna 2012 – przy miejscowym boisku powstaje plac zabaw dla dzieci.
 • 16.06.2012 – 50. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej.
 • 19.06.2014 – opublikowana została pierwsza w historii książka poświęcona historii Smolarni, której autorem jest Robert Hellfeier („Smolarnia. 350 lat historii”).
 • Jesień 2014 – gruntownej renowacji poddana zostaje miejscowa dzwonnica.
 • 30.11.2014 – mieszkaniec Smolarni Marek Pietruszka w II turze wyborów został wybrany nowym wójtem gminy Strzeleczki.
 • Jesień 2014-wiosna 2015 – gruntowna przebudowa drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość, na odcinku od Dziedzic (skrzyżowani ulic Szkolnej z Główną) do Smolarni (wyjazd na drogę wojewódzką nr 414 – tzw. „Szpica”).
 • Lato 2016 – remont odcinka ul. Pachów.
 • Grudzień 2019 – w Racławiczkach odbyło się spotkanie promocyjne z okazji wydania dwujęzycznej książki autorsta Roberta Hellfeiera, pt. „Historia dzwonnicy ze Smolarni na Górnym Śląsku” (niem. „Die Geschichte des Glockenturmes von Pechhütte in Oberschlesien”).
 • Kwiecień 2020 – Stanisław Stolarski zrezygnował z pełnienia funkcji sołtysa Smolarni i Serwitutu.
 • 6.08.2020 – wyścig kolarski Tour de Pologne przejechał przez Smolarnię.