Groty

Groty są jednymi z najczęściej występujących rodzajów obiektów architektury sakralnej, zarówno w Smolarni i Serwitucie, jak i na terenie całej parafii Racławiczki. W przeważającej części są to wolnostojące konstrukcje, usytuowane obok domu i wybudowane z polnego kamienia. Obiekty tego typu – podobnie jak np. kapliczki wnękowe, usytuowane we wnęce ścian szczytowych – są obecnie jednymi z najmniej zbadanych. Są to również obiekty architektury sakralnej, którym podczas budowy w znacznej większości – jak pokazują relacje mieszkańców – nie towarzyszyła jakaś konkretna intencja.

Figura św. Floriana

Ufundowana w 2001 r. przez mieszkańców sołectwa i członków miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Poświęcona została na początku maja w kościele parafialnym w Racławiczkach przez ks. Jana Drewnioka podczas mszy świętej odprawionej w intencji strażaków.

Figura ta mieści się w szklanej gablocie, osadzonej na wykonanym z granitu, cokole o wysokości 1 metra. Gablota zaś zadaszona jest czterospadowym, blaszanym daszkiem.

Figura św. Floriana na fotografii z 2012 r.

Figurki na ścianie szczytowej

Architektura

Wśród elementów wiejskiej architektury sakralnej można spotkać się również z ozdobnymi wywietrznikami umieszczanymi (w większości przypadków) na szczytach stodół, które tworzą wzory kwadratów, rombów czy też innych figur geometrycznych, ale dosyć często układane są również w formie krzyża łacińskiego. W Smolarni do dnia dzisiejszego zachowało się jedynie kilka obiektów, które posiadają otwory wentylacyjne uformowane w formie w/w krzyża.

Trzy z nich znajdują się na ścianach szczytowych stodół (dwa na ul. Opolskiej i jeden na ul. Pachów), a jeden na ścianie szczytowej chlewu na ul. Opolskiej), zaś na jednej ze stodół na ul. Opolskiej można odnaleźć uformowany z cegieł znak krzyża. Jeszcze do niedawna na jednej ze ścian szczytowych ruin budynku w Serwitucie (obecnie częściowo wyburzonego) znajdował się dosyć ciekawy znak krzyża, ułożony z kwadratowych biało-niebieskich płytek ceramicznych wyprodukowanych w fabryce w Boizenburgu (Boizenburger Wandplattenfabrik).