Wokół języka śląskiego – Naôbkoło ślōnskij gŏdki

19 lut 2024 | wpis w: Aktualności

„Wokół języka śląskiego – Naôbkoło ślōnskij gŏdki” – spotkanie pod takim tytułem odbyło się 8 lutego tego roku w Oleskiej Bibliotece Publicznej.

Gościem spotkania był Kamil Czaiński – slawista, bohemista i badacz języka śląskiego, doktorant w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, który współrealizuje projekt naukowy „Różnorodność językowa w Polsce” oraz przygotowuje pracę doktorską na temat ideologii językowych na Śląsku Cieszyńskim.

Tematy, które omówiono na spotkaniu: geografa języka śląskiego i Ślązaków, język śląski pośród języków słowiańskich, dialekty języka śląskiego, gwara czy język, historia języka śląskiego oraz badania socjolingwistyczne i społeczne postrzeganie języka śląskiego.