Racławsky keło i dwugłoska „eu”

Racławsky keło i dwugłoska „eu” to tytuł dwuczęściowego artykułu, który w kwietniu tego roku ukazał się na łamach Tygodnika Krapkowickiego (nr 15 z dnia 9.04.2024, s. 13 – część I; nr 16 z dnia 16.04.2024, s. 23 – część II).

Opublikowany przeze mnie tekst jest najbardziej aktualną wersją opracowania poruszającego temat dwugłoski „eu” w dialekcie głogóweckim. Stanowi on uzupełnienie do wszystkich artykułów, w których poruszałem do tej pory ten temat. Najważniejsze jest jednak to, że zostały w nim naniesione ważne poprawki w odniesieniu do artykułu pt. Chrzelicka dwugłoska „eł”, który ukazał się we wrześniu zeszłego roku w Tygodniku Prudnickim (nr 39, 27.09.2023, s. 24 i 32).

Artykuł do przeczytania dostępny jest pod poniższym linkiem: