Wykaz publikacji i opracowań mojego autorstwa dostępny jest stronie internetowej www.hellfeier.net w zakładce „publikacje i opracowania„.