Wykaz publikacji i opracowań mojego autorstwa dostępny jest stronie internetowej www.hellfeier.net w zakładce “publikacje i opracowania“.