Dostęp do Internetu

27 sie 2008 | wpis w: Aktualności

Już od ponad roku mieszkańcy sołectwa mają możliwość dostępu do Internetu drogą radiową. Po roku liczba gospodarstw domowych podłączonych do tej sieci wzrosła z 8 do 15, co daje wzrost o 87%.

W Serwitucie natomiast wskaźnik ten nie zmienił się i wynosi 4. Brak wzrostu spowodowany jest tym, iż tamtejsi mieszkańcy korzystają z innego nadajnika (umieszczonego w Racławiczkach) i już wcześniej mieli możliwość skorzystania z tej usługi.

Podsumowując: na dzień dzisiejszy odsetek gospodarstw domowych (w przeliczeniu na zamieszkałe zabudowania)  posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu (Gaja, Orange itp.) wynosi 28,4%.