Kolejne spotkanie z historią w Radostyni

1 cze 2013 | wpis w: Aktualności

30 maja w Radostyni odbyło się „Spotkanie z Historią”. Po raz pierwszy jednym z prelegentów był mieszkaniec Smolarni – Robert Hellfeier, który spotkanie to zorganizował wspólnie z mieszkającym w Niemczech Joachimem Himankiem, członkiem Komisji Historycznej Powiatu Prudnickiego (Historische Kommission für den Kreis Neustadt/OS e.V.).

Na spotkaniu przedstawiono m.in.: historię Ligoty Bialskiej; omówiono pozyskany z opolskiego archiwum i pochodzący z 1758 r. urbarz dóbr chrzelickich, a także przedstawiono propozycję rewitalizacji „starego” ligockiego cmentarza oraz nadania ulicom w Ligocie nieoficjalnych nazw, nawiązujących do historii miejscowości. Na koniec przedstawiono propozycję powołania do życia komisji historycznej, która swoim zasięgiem obejmowałaby cały dawny powiat prudnicki, w jego historycznych granicach.

Artykuł o spotkaniu z lokalnej prasy: