Podsumowanie 2013 roku

26 gru 2013 | wpis w: Aktualności

W związku ze zbliżającym się końcem 2013 r. pozwolę sobie podsumować nieco tegoroczną działalność historyczną. W marcu tego roku gmina Strzeleczki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania złożyła wniosek o dofinansowanie wydania monografii Smolarni, a także renowacji miejscowej dzwonnicy. Z wniosków tych do ostatecznej realizacji przeszedł pierwszy z nich. Tym oto sposobem w połowie przyszłego roku, po 6 latach pracy, ukaże się pierwsza w historii publikacja opisującą historię Smolarni i Serwitutu.

W związku ze wzmożonym postępem prac nad książką, zwiększyła się również aktywność na tym polu:

  • W 2013 r. przeprowadzono około 70 rozmów z mieszkańcami Smolarni, Serwitutu, Dziedzic, Racławiczek i innych miejscowości,
  • nagrano łącznie 17 wywiadów w formie audio z tutejszymi mieszkańcami,
  • pozyskano kolejne dziesiątki zdjęć i dokumentów związanych z lokalną historią,
  • w kwietniu nawiązano kontakt z pierwszym kierownikiem smolarskiej szkoły w powojennej jej historii,
  • nawiązano również szereg kontaktów z mieszkańcami Smolarni i Serwitutu mieszkającymi obecnie w Niemczech.

Dużym sukcesem autora niniejszej strony internetowej było m.in. zdobycie pierwszego miejsca w konkursie autobiograficznym skierowanym do osób niepełnosprawnych pn.  „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens”. Celem konkursu było opisanie swojej pasji czy też dziedziny życia, która nadała osobie chorej sens życia. Więcej informacji o konkursie dostępnych jest ja stronie Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.