Historia jednego żołnierza

29 mar 2011 | wpis w: Historia w praktyce

Pokaźny zbiór zdjęć i dokumentów z okresu II wojny światowej, należący do Karla Okonia (1901-1943) ze Smolarni odnaleziono na strychu jednego z tutejszych domów.

Z skład zbioru wchodzi około 50 listów, jakie on jak i jego syn Johann (1925-1944) napisali do swojej rodziny w Smolarni oraz ponad 120 zdjęć dokumentujących szklak bojowy Karla. Na podstawie tych dokumentów będzie można dosyć szczegółowo prześledzić przebieg służby wojskowej obydwu mieszkańców. Pewną informacją jest to, iż zarówno Karl, jak i jego syn Johann polegli na II wojnie światowej. Tym bardziej odnaleziony zbiór jest bezcenną pamiątką rodzinną, jak i bezcenną bazą wiedzy o członkach tej rodziny.

Karl Okon na kilku z odnalezionych fotografii [Zbiory prywatne autora strony]