Odnaleziono lokalną kronikę

5 mar 2010 | wpis w: Historia w praktyce

2 marca, po ponad półtorej roku poszukiwań, odnaleziona została kronika dawnej gminy wiejskiej Dziedzice (Chronik der Gemeinde Sedschütz). Swoją tematyką obejmuje ona historię trzech miejscowości, które wchodziły kiedyś w skład w/w gminy, tj.: Dziedzic, Smolarni i Serwitutu. Autorami kroniki byli nauczyciele dziedzickiej szkoły.

Jeśli chodzi o rozpiętość czasową, jaką przedstawia to znalezisko, jest to okres od połowy XIX w. do roku 1943. Kronika ta zawiera w sobie bardzo dużo cennych informacji i szczegółów dotyczących lokalnej historii. Teraz przyjdzie czas na skrupulatne badanie jej zawartości, transkrypcję oraz późniejsze tłumaczenie.