Świadectwa szkolne

18 sty 2012 | wpis w: Historia w praktyce

Po 4 latach poszukiwań odnaleziono bardzo ciekawe dokumenty związane z historią smolarskiej szkoły. Należały one do pochodzących ze Smolarni sióstr: Anny (1918-1988) i Marii Rogosch (1923-2011).

W skład znaleziska wchodzą: świadectwo ukończenia pierwszych dwóch klas szkoły (Abgangs-Zeugnis) z 23.03.1932 r.,świadectwo ukończenia szkoły (Entlassungs-Zeugnis) z 25.03.1937 r. oraz zeszyt z wpisami dotyczącymi ukończenia poszczególnych lat nauki (Zeugnisheft).

Odnalezione dokumenty umożliwiły bliższe datowanie lat, poszczególnych nauczycieli, którzy nauczali w tutejszej szkole. Świadectwo z 1932 r. podpisane jest przez Franza Schernera – tj. pierwszego kierownika szkoły w Smolarni, zaś na świadectwie z 1937 r. podpisali się Georg Schön (kierownik) oraz Alfons Pluta (nauczyciel). Do tej pory wiadomym było, że gdzieś w połowie lat 30. XX w. nowym kierownikiem szkoły został w/w Georg Schön. Teraz – dzięki znaleziskom – wiemy, że osoba ta funkcję taką w szkole w Smolarni sprawowała już w 1937 r.

entlassungs-zeugnis_Maria_Rogosch_pieczatki
Fragment świadectwa z pieczątką szkoły i podpisami kierownika Schöna oraz nauczyciela Pluty

Jest to kolejny przykład na to, jak wiele historii kryje się jeszcze w domach tutejszych mieszkańców i że każde nowe znalezisko daje wiele informacji o przeszłości i Naszej historii.