220-letnie sosny wejmutki

1 lut 2018 | wpis w: Aktualności

Ponad 200-letnie sosny wejmutki rosnące na terenie leśnictwa Smolarnia, będące jednocześnie drzewostanem nasiennym – jeśli wierzyć danym dostępnym w Internecie – są jednym z najstarszych, a możliwe, że i najstarszym z drzewostanów nasiennych tego gatunku drzewa w Polsce. Sprowadzone zostały tutaj w 1798 r.1,2 – czyli dokładnie 220 lat temu. Co ciekawe wśród miejscowych leśników istnieje również pogląd, iż drzewostan ten może być jednym z najstarszych tego gatunku drzewa w Europie. Brak szczegółowej bibliografii na ten temat nie pozwala niestety na dzień dzisiejszy informacji tych potwierdzić, ani dokładniej zbadać.

Drzewostan, o którym tu mowa znajduje się w odległości około 2,3 km na północny-wschód od leśniczówki w Serwitucie. Najstarsze z rosnących tam sosen osiągają obwody pni w granicach 200-220 cm. Maksymalna pierśnica – tj. obwód pnia mierzony na wysokości ok. 130 cm – jednego ze znajdujących się tam drzew wynosi 270 cm, natomiast mierzony przy podłożu obwód pnia jednego ze ściętych drzew wynosi 300 cm3.

Fragment jednego z pni sosny wejmutki, na którym doliczono się około 150 słoi przyrostu rocznego
Jedna z największych sosen wejmutek znajdująca się w drzewostanie nasiennym
  1. Instytut Technologii Drewna, www.itd.poznan.pl/pl/index.php?id=77, dostęp: 21.11.2011.
  2. www.nto.pl/wiadomosci/opole/art/4155691,turystyczny-atlas-lasow-opolszczyzny-nadlesnictwo-proszkow-obreb-chrzelice,id,t.html.
  3. Robert Hellfeier, Smolarnia – 350 lat historii, 2014, s. 30.