30. rocznica święceń kapłańskich śp. ks. Ryszarda Michalika

15 cze 2021 | wpis w: Aktualności, Artykuły w prasie

>> Nowiny Krapkowickie nr 24, 15.06.2021, s. 8.


30 lat temu, w czerwcu 1991 r. w kościele parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Racławiczkach miało miejsce wydarzenie, które przeżywali wszyscy parafianie. Szczególnie zaś mieszkańcy Smolarni, którzy tego dnia mieli okazję wziąć udział w prymicjach pochodzącego z tej właśnie miejscowości ks. Ryszarda Michalika, który – gdyby był nadal wśród nas – obchodziłby w tym roku 30. rocznicę święceń kapłańskich. Rocznica ta jest wspaniałą okazją, aby przybliżyć czytelnikom postać śp. ks. Michalika, który zmarł 22 listopada zeszłego roku na koronawirusa (SARS-CoV-2).

Ryszard Michalik urodził się 19.10.1963 r., jako syn Jerzego i Rity z domu Krassek. Pierwsze lata swojego życia wychowywał się w Ścigowie. W 1965 r. jego rodzice zamieszkali w Smolarni. W tej miejscowości rozpoczął naukę w szkole podstawowej, gdzie ukończył cztery klasy, a następnie kontynuował ją w szkole podstawowej w Racławiczkach. W maju 1972 r. przystąpił do sakramentu I komunii świętej i w tym samym roku został ministrantem w kościele w Racławiczkach. W 1978 r. rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Krapkowicach w zawodzie ślusarz-spawacz, którą ukończył w roku 1979 i po której ukończeniu pracował w zawodzie. Rok później rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym, które ukończył zdobyciem tytułu technika ze specjalizacją budowa maszyn. W roku 1985, po zdaniu matury, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, które ukończył po 6 latach. Jeden z jego seminaryjnych kolegów opisał go, jako człowieka odpowiedzialnego, który dobrze się uczył i z łatwością śpiewał, co też przyczyniło się do tego, iż w seminarium był chórzystą. Wśród swoich kolegów i znajomych, ale także wśród społeczności, z której się wywodził znany był, jako „Hardi” (od skróconej formy niemieckojęzycznego odpowiednika imienia Richard – pl. Ryszard).

Święcenia kapłańskie przyjął 15.06.1991 r. w katedrze opolskiej z rąk biskupa Alfonsa Nossola. Jeszcze tego samego dnia – już, jako ksiądz Ryszard Michalik – został przywitany przez mieszkańców w swojej rodzinnej miejscowości w Smolarni. We wtorek, 18 czerwca odbyła się procesja, która wyruszywszy ze Smolarni dotarła do Racławiczek, gdzie w miejscowym kościele odprawiona została prymicja – tj. pierwsza msza nowo wyświęconego księdza.

Po przyjęciu prymicji ks. Michalik przez 12 lat sprawował funkcje wikarego w czterech parafiach: parafii Świętej Rodziny w Zawadzkiem (1991-1994), parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu (1994-1996), parafii św. Piusa IX i św. Marii Goretti w Kędzierzynie-Koźlu (1996-1998) oraz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Łączniku (1998-2003). Od 2003 r. już, jako samodzielny proboszcz kierował parafią pw. św. Klemensa Rzymskiego w Rusocinie pod Nysą. Pod swoją opieką miał również dwa kościoły: św. Jadwigi Śląskiej w Piątkowicach i św. Franciszka z Asyżu w Lasocicach oraz kaplicę św. Antoniego z Padwy w Piątkowicach Małych. W latach 2014-2016 był proboszczem parafii pw. św. Antoniego w Zdzieszowicach, a 24.08.2016 r. został mianowany proboszczem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej.

W październiku 2020 r. świętował swoje 57. urodziny, nieświadomy tego, że kolejnych nie będzie dane mu dożyć. W niedzielę 25 października odprawił mszę świętą, po której – ze względu na zły stan zdrowia – trafił do szpitala w Opola. Jeszcze tego samego dnia wieczorem, w ciężkim stanie przewieziony został do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Od tego czasu z księdzem Michalikiem nie było już kontaktu, a przy życiu utrzymywała go aparatura medyczna. I tak było przez kolejne cztery tygodnie. Do 22 listopada, kiedy to o godzinie 9:10 zmarł. Ks. Michalik pochowany został 27 listopada na cmentarzu w Chróścinie Opolskiej, gdzie żegnali go członkowie rodziny, mieszkańcy i parafianie.

W trakcie swojej 4-letniej posługi na swojej ostatniej parafii, ks. Michalikowi udało się zrealizować wiele inicjatyw: ożyły przykościelne salki katechetyczne, sporządzono projekt renowacji kościoła, wydano folder oraz organizowano wiele imprez i zabaw dla dzieci i młodzieży. Proboszcz angażował się także w życie lokalnej społeczności i uczestniczył w wydarzeniach organizowanych przez sołectwo i lokalne stowarzyszenia.

 • Zobacz galerię archiwalnych zdjęć z prymicji – link.
  Pamiątka prymicji 1991
  Pamiątka prymicji z 1991 roku (ze zbiorów R. Hellfeiera)
  Nekrolog
  Nekrolog

   

  Miejsce wiecznego spoczynku księdza Michalika
  Miejsce wiecznego spoczynku (fot. M. Hellfeier)

Bibliografia: w tekście wykorzystano fragmenty książki „Smolarnia. 350 lat historii” (R. Hellfeier) oraz artykułu pt. „Zmarł ksiądz Ryszard Michalik” (Tygodnik Krapkowicki, nr 47, 24.11.2020 r.), jak i informacje dostępne na stronie internetowej Diecezji Opolskiej oraz stronie internetowej parafii Chróścina Opolska. Za udzielenie informacji o ostatnich tygodniach życia ks. Michalika dziękuję serdecznie jego siostrze.