Drugi etap remontu drogi powiatowej

20 kwi 2015 | wpis w: Aktualności

Kilka dni temu (17 kwietnia) na jednym z facebook’owych profili pojawił się komunikat związany z drugim etapem remontu drogi powiatowej nr 1207, na odcinku Dziedzice-Smolarnia.

Oto jego treść: Mieszkańcy gminy Strzeleczki oraz użytkownicy drogi powiatowej nr 1207 O Błażejowice- Smolarnia od m. Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 od km 12+384 do km 15+255. Począwszy od 22 kwietnia przez okres 30 dni zamknięta będzie droga powiatowa nr 1207 O na odcinku od m. Dziedzice od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 w miejscowości Smolarnia z uwagi na prowadzone prace polegające na przebudowie drogi. Droga na tym odcinku będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Na zdjęciach prezentujemy mapę trasy objazdu drogi powiatowej Nr 1207 O na odcinku Dziedzice-Smolarnia, wraz ze znakami objazdowymi, na czas prowadzenia robót związanych z wymianą podbudowy drogi i ułożeniem nawierzchni bitumicznej. Prosimy wszystkich użytkowników o wyrozumiałość.

Informacja taka pojawiła się także na stronie internetowej urzędu gminy w Strzeleczkach i brzmiała: Od dnia 22 kwietnia przez okres 30 dni zamknięta będzie droga powiatowa nr  1207 O na odcinku od m. Dziedzice od skrzyżowania  z drogą wojewódzką nr 414 w m. Smolarnia z uwagi na prowadzone prace polegające na przebudowie drogi. Droga na tym odcinku będzie całkowicie wyłączona z ruchu1.

Poniżej prezentuję kilka zdjęć z prac nad przebudową drogi w 2014 r.