Pomnik ofiar wojen światowych jak nowy

20 cze 2015 | wpis w: Aktualności

W listopadzie zeszłego 2014 r. rozpoczęła się gruntowna renowacja miejscowego pomnika ofiar wojen światowych. Od dłuższego już czasu obiekt ten cieszy oczy mieszkańców w swej odświeżonej formie. W trakcie prac odnowione zostały: tablica z wykazem mieszkańców poległych na I wojnie światowej, dwie tablice z wykazem mieszkańców poległych na II wojnie światowej, a także sam postument, który został oczyszczony.

Zdjęcia pomnika z listopada i grudnia 2014 r.

Odrestaurowany pomnik w całej okazałości, 4.06.2015 r.

Z kart historii

Miejscowy pomnik – poświęcony pierwotnie ofiarom I wojny światowej – wybudowano w 1923 r., a jego uroczystego odsłonięcia dokonano 13.05.1923 r. (w tym samym dniu, co w sąsiednich Dziedzicach). Tego dnia, pod przewodnictwem kierownika dziedzickiej szkoły – Johanna Drehslera, wyruszył pochód, w którym udział wzięli mieszkańcy obydwu miejscowości. Odsłonięcia pomników dokonał ówczesny proboszcz parafii, ks. Anton Boeger (1863-1926), który przy tej okazji wygłosił w Dziedzicach uroczyste przemówienie, a w Smolarni odmówił podniosłą modlitwę ku czci poległych mieszkańców. Ponadto pod każdym z pomników uczennica Maria Drehsler recytowała podniosły wiersz, a uczniowie – Howanietz w Dziedzicach i Joseph w Smolarni – apelowali do zgromadzonych osób, o pamięć o poległych mieszkańcach. Na zakończenie uroczystości odśpiewano hymn narodowy, po którym przydźwiękach muzyki, wszyscy udali się do Smolarni na położoną pod lasem łąkę, gdzie odbyły się zawody sportowe. Na dzień prowadzonych uroczystości łąkę tę udostępnił hrabia Tiele-Winckler z Mosznej, który ufundował również kwiaty z moszeńskiego ogrodu, którymi udekorowano nowo wybudowane pomniki. Późnym wieczorem do wioski wkroczyła orkiestra muzyczna, która jeszcze przez wiele godzin bawiła przybyłych na zabawę mieszkańców i gości1.

Zdjęcie pomnika wykonane prawdopodobnie krótko po jego uroczystym odsłonięciu
  1. Na podstawie: Chronik der Gemeinde Sedschütz